Gå til innholdet
CRUX tilbyr fosterhjem for barn og ungdom med sammensatt problematikk. Tilbudet tilpasses det enkelte barns behov.
gutt-i-sofa
Illustrasjonsfoto
Vårt fosterhjemstilbud
Stiftelsen CRUX har avtale med Bufdir om å drive fosterhjemtjenester som alternativ til institusjonsplassering, og i forbindelse med utflytting fra institusjon (rekruttering, opplæring og oppfølging av fosterhjem).

Våre forsterkede fosterhjem tar imot barn og ungdommer med sammensatt problematikk. Tilbudet tilpasses det enkelte barns behov. Fosterhjemsarbeidet drives som en del av våre barnevernsinstitusjoner.

Seksjonssjef har det overordnede ansvaret, og legger til rette for samordning og koordinering av fosterhjemsinnsatsen. Hun leder også utviklingsarbeidet, blant annet gjennom erfarings- og kompetanseutveksling mellom virksomhetene.

Takker alle fosterhjem med egen film
CRUX hjem - Solstrand har laget en liten film med takk til de mange fosterhjem som gjør en viktig forskjell i barns liv. Se filmen her.

Ta kontakt! 
Vil du vite mer om det å være fosterhjem? Ta gjerne direkte kontakt med våre fosterhjems-avdelinger:

CRUX hjem - Solstrand (Rogaland og Hordaland)
CRUX hjem - Bergen (Hordaland) 
CRUX hjem - Tromsø (Troms)
Oppdatert
hostkampanje-2019
Vi søker fosterhjem. Du er der for barnet. Vi er der for deg. Se vår lille filmsnutt.