Gå til innholdet

Besøksadresse

Kong Oscars gate 10
Bergen sentrum

Postadresse

Pb. 403 Marken, 5832 Bergen

Sentralbord

477 90 020
(Bakvakt: 906 62 195)

E-post

oppvekst-hjem@stiftelsencrux.no