Gå til innholdet
Nedenfor finner du tre ofte stilte spørsmål om det å bli fosterforeldre. 
erle-gronn-jakke
Ill.foto
Kan personer som er i slekt eller i nettverket til barnet bli fosterforeldre?
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det er noen i barnets slekt eller nære nettverk som kan være fosterhjem. Fosterhjem fra slekt og nettverk godkjennes på samme måte som andre fosterhjem. Fosterforeldre i slekt og nettverk får tilbud om tilpasset opplæring og veiledning.

Kan enslige være fosterforeldre?
I de fleste tilfeller vil det være best å være to fosterforeldre. Samtidig kan det være enslige som kan være særlig godt egnet for oppgaven.

Kan vi bli fosterforeldre mens egne barn er små?
Ja. Alder på egne barn blir vurdert sammen med andre faktorer når en skal velge den familien som passer best for fosterbarnet.

Ta kontakt med en av våre fosterhjemsavdelinger hvis du har spørsmål. 
Oppdatert