Gå til innholdet
CRUX Arbeideren på Hamar er tilbud til mennesker med sammensatte problemer. Vi stiller ikke krav om rusfrihet til deltakerne.
mann henter mat
Vi ønsker å bedre livskvaliteten og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk, uten å kreve rusfrihet av deltakerne.
Her får man tilbud om nødvendig helsehjelp, brukerutstyr, varme måltider, matutdeling, oppfølgingssamtaler og videreformidling til andre tjenester ved behov. Les mer om CRUX Arbeideren på Hamar.

Oppdatert