Gå til innholdet
Ansatte i CRUX er engasjerte og dedikerte. Et viktig mål er å legge til rette for å oppfylle målene for enkelte deltaker/pasient og virksomheten.
medarbeider2017-56
Det er godt kollegafellesskap i stiftelsen CRUX!
Ved oppfølgingsvirksomhetene er det ansatt miljøterapeuter, miljøarbeidere og arbeidsledere. De fleste av våre ansatte har høyere utdanning og lang erfaring fra feltet.

Virksomhetslederne har et overordnet ansvar for driften lokalt.  
Oppdatert