Gå til innholdet
En rekke aktiviserings- og arbeidstreningstilbud er knyttet til oppfølgingssentrene våre. Dette er aktiviteter der våre virksomheter er bevisste på å legge til rette for utvikling av ferdigheter for mestring av dagliglivets mange utfordringer.
kutting
Fra snekkerverkstedet på CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien.

Prosjekter og akitviteter
Flere av disse prosjektene er blitt til med prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet eller Extrastiftelsen. Prosjektene omfatter

  • Snekkerverksteder
  • Motorsykkelverksted
  • Sykkelverksted
  • Kreative verksteder 
  • Vedlikeholdsarbeid etc. 

I tillegg driver vi bruktbutikker på Hamar og i Hokksund.

Videreutvikling
Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle arbeidstreningstilbudet i CRUX. Det er en utfordring å bidra til gode overganger for den enkelte, på vei ut i en ordinær arbeidssituasjon. Det er også en utfordring for virksomhetene å finne veier slik at vi kan fortsette denne type arbeid når prosjektmidlene tar slutt.

Øvelser i dagliglivets utfordringer
I tillegg til arbeidstreningstiltakene, gir den daglige driften mange muligheter til å kunne delta i enkle vedlikeholdsoppgaver, matlaging, renhold etc. Dette er aktiviteter hvor våre ansatte og frivillige er bevisste på å legge tilrette for utvikling av ferdigheter for mestring av dagliglivets mange utfordringer.

Oppdatert