Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX tilbyr behandling i poliklinikk og døgnklinikk for unge mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer. Omsorg, personlig nærvær og engasjerte behandlere er viktig for pasienter som står midt i krevende endringsarbeid.
08a6428_highres
Illustrasjonsfoto
CRUX driver i dag to virksomheter innen rus- og avhengighetsbehandling: CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen og CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger. Oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Virksomhetene har et særlig ansvar for å tilby behandling til unge under 25 år. Institusjonene fokuserer både på individuell behandling og gruppebaserte behandlingsmetoder. Brukermedvirkning står sentralt i tilbudet vårt og vi benytter strukturerte metoder for å fremme pasientenes medbestemmelse.

Anerkjente behandlingsmetoder
Behandlingen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anerkjente behandlingsmodeller. Vi tror at mennesker gjennom samhandling, felles aktiviteter og opplevelser i et nært, trygt og gjensidig forpliktende fellesskap kan få mot til å leve et liv uten ødeleggende bruk av rusmidler.

Helhetlig tilnærming
Omsorg, personlig nærvær og engasjement står sentralt og er en grunnleggende forutsetning for vekst. Pasientene i målgruppen har sammensatte vansker. Det krever helhetlig tilnærming i forhold til bedret psykisk og fysisk helse, tilpasset dagtilbud/bolig under/ etter behandling, bedret økonomi og et styrket sosialt nettverk.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 
Oppdatert