Gå til innholdet
Døgnavdelingen har 12 plasser for utredning og behandling til unge mennesker med schizofreni/ psykoseproblematikk. I tillegg har vi to brukerstyrte plasser.
Døgnavdeling
Den enkelte skal oppleve bedring, økt mestring og positiv endring i livssituasjonen.
Varighet på oppholdet varierer fra noen dager for stabilisering, til mer langsiktig opphold over måneder. Alle får utarbeidet en individuell, helhetlig behandlingsplan (IP) med målsetting og antatt utskrivningsdato. Det gjør innhold og lengde på oppholdet mest mulig forutsigbart.

Vårt tilbud
  • Miljøterapi
  • Psykoterapi, individuelt/grupper
  • Ferdighetstrening
  • Undervisning
  • Familiesamarbeid
  • Flerfamiliegruppe
  • Medikamentell behandling
  • Friluftsliv og trening
  • Kreative aktiviteter
  • Botrening

Behandling
Vi tar utgangspunkt i anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Målsettingen for oppholdet er individuell, men pasienten og familien skal oppleve bedring, økt mestring og positiv endring i livssituasjonen. Behandlingen skal bidra til et mindre symptomtrykk, og gi pasienten økt forståelse og kunnskap både om seg selv og lidelsen. Det legges stor vekt på å gi pasienten avgjørende innflytelse på sin behandlingsprosess ut fra egne forutsetninger.

Beliggenhet
Døgnenheten ligger i landlig omgivelser i Lier kommune i Buskerud.

- I rundkjøring ved Lierbyen: Kjør mot Egge.
- Ta av til venstre etter ca. 500 meter opp Bergflødtveien (skiltet)
- Kjør ca. 2,5 km (hold til høyre dersom du er i tvil)
Oppdatert