Gå til innholdet
Vår poliklinikk skiller seg fra vanlige poliklinikker ved at en vesentlig del av vår virksomhet er ambulant, der konsultasjoner skjer i pasientens hjem eller nærmiljø. 
kiso-1-2
Behandlingen er i hovedsak individuell.
Siden 2006 har vi hatt egen godkjent poliklinikk for psykose- og schizofrenibehandling. Også mennesker med tilleggsproblemer som for eksempel rusmisbruk får tilbud hos oss. Målgruppen er i en rehabiliteringsfase av sykdommen og er mellom 18-65 år.

Våre tilbud
Vi tilbyr tverrfaglige, spesialiserte tjenester i tilknytning til utredning, behandling, rehabilitering og oppsøkende virksomhet. Behandlingen gis individuelt og i grupper. Den består av samtaler, samarbeidsmøter, medikamentelle vurderinger og oppfølging. I tillegg gis støtte og veiledning knyttet til bolig, arbeid/skole m.m. Vi har også ulike gruppetilbud som stemmehøringsgruppe, flerfamiliegruppe og aktivitetsgruppe etter behov.

Samarbeid
Det er tett samarbeid med fastleger, kommunale psykiatritjenester, ulike døgntilbud på sykehus og DPS-nivå, og andre polikliniske tilbud på spesialisthelsetjenestenivå.Vi legger vekt på et nært samarbeid med psykiatritjenesten i kommunene og distriktets øvrige helsetjeneste.

Beliggenhet
Poliklinikken ligger sentralt i Drammen sentrum og har tilgang til kontor i Hurum, Lier, Nedre Eiker og Røyken kommuner.
Oppdatert