Gå til innholdet
2M6A2773
CRUX Bokn bufellesskap er en barneverninstitusjon for barn og unge mellom 12 og 18 år med tilleggsproblematikk (§ 4-4,5 til § 4-4,6 ledd). Vi arbeider på oppdrag fra  Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufetat region vest ved Fagteam Fonna disponerer plassene.

God differensiering, individuell tilrettelegging og involvering av ungdom er sentralt i vårt arbeid. 

Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert