Gå til innholdet
Vi tilbyr tett oppfølging i den sårbare overgangen fra institusjon til selvstendig tilværelse.
_DSC7975-2
Å stå på egne ben er krevende - vi tilbyr oppfølging.
CRUX Bokn bufellesskaps mål er å opprettholde relasjonen i overgangen til ny tilværelse, til ungdommen opplever seg ivaretatt og trygg, når vi vurderer dette til ungdommens beste.

Vi har utarbeidet prosedyrer for utflytting og ettervern og tilbyr tre ulike typer ettervern. Dette tar ungdommen stilling til sammen med barneverntjenesten. Tilbudene tar hensyn til ungdommens ulike omsorgsbehov ved myndighetsalder.

Vi er videre pådrivere for ungdommer som ikke opplever å bli ivaretatt i forhold til sine rettigheter til å få en tiltaksplan etter fylte 18 år. Vi legger til rette for at de skal bli hørt og få sagt sin mening i god tid før de fyller 18 år. Vi jobber målrettet for å sikre en mest mulig stabil, trygg og forutsigbar overgang til en selvstendig tilværelse.
Oppdatert