Gå til innholdet
Ungdom skal oppleve kompetente og trygge voksne som gir omsorg og skaper gode forhold for å arbeide med endring og utvikling.
5D3_8058
Illustrasjonsfoto
Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving og fagutvikling. Metodisk arbeid blir individuelt tilpasset etter anerkjente metodikk som blant annet bygger på PMTO- og MST-prinsippene. 

Kartlegging og utredning
Ved innflytting blir det foretatt en CBCL-kartlegging som gjentas med faste mellomrom frem til utskriving. Vi foretar en omfattende kartlegging av ungdommens utviklingshistorie, lager nettverkskart og vurerer aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer, jfr Kvello-modellen. Hver dag dokumenteres utviklingen i ukerapporter ut fra konkrete mål i handlingsplanen. Videre blir det skrevet oppsummeringsrapporter til faste evalueringer med ungdommen, barnevernstjenesten og Bufetat.

Fagutvikling
Kvalitet og fag blir utviklet internt og i samarbeid med barnevern og helseinstitusjonene i stiftelsen CRUX. Vi arbeider målbevisst gjennom veiledning, opplæring og systematisering for å utvikle den samlede miljøterapeutiske kompetansen. For at organisasjonen skal fungere optimalt i forhold til de miljøterapeutiske oppgavene, er klar og tydelig ansvars- og oppgavefordeling og forståelse avgjørende  

Medleverturnus
De ansatte arbeider i medleverturnus. Dette gir anledning til å utvikle gode relasjoner, noe vi ser som avgjørende for ungdommens utvikling og læring. Videre ser vi at medleverturnus bidrar til større forutsigbarhet, trygghet og oversiktlighet for ungdommen. 

Oppdatert