Gå til innholdet
CRUX Bokn bufellesskap tilbyr fosterhjemstjenester i forbindelse med utflytting etter institusjonsopphold.
5D3_8179
Illustrasjonsfoto
I 2012 inngikk Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste (nå stiftelsen CRUX), en nasjonal avtale om kjøp av fosterhjemstjenester med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). På bakgrunn i denne avtalen kan CRUX Bokn bufellesskap, i nært samarbeid med CRUX Solstrand barnevernsentertilby skreddersydde fosterhjemstilbud til ungdommer som har behov for et slikt tilbud etter avsluttet institusjonsopphold.

Ungdommen trenger voksne som ser dem slik de er. Ønsker dere å bli fosterhjem? Ta kontakt med CRUX Solstrand barnevernsenter som i hovedsak står for rekruttering og opplæring av hjemmene. Oppfølging og veiledning vil skje i et samarbeid med CRUX Bokn bufellesskap.  
Oppdatert