Gå til innholdet
Velkommen til CRUX Bokn bufellesskap! Søknad om plass til CRUX Bokn bufellesskap rettes til Bufetat Fonna, Inntak og oppfølging i Haugesund.
2M6A2605
Illustrasjonsfoto
Vi tar imot søknader om inntak av ungdommer fra ulike regioner.

Ut i fra ungdommens behov og målsetting ved plassering, er vi opptatt av at tiltakene og rammene rundt ungdommen bidrar til positiv utvikling. Med utgangspunkt i tiltaksplan/omsorgsplan fra kommunene, lager vi klare målsettinger for ungdommens opphold. Problemene som barna og de unge sliter med kan være høyst forskjellige. Derfor differensierer vi og foretar ulike tilnærminger og tiltak overfor dem. 
Oppdatert