Gå til innholdet
CRUX Bokn bufelleskap er organisert med tre avdelinger. I tillegg til institusjonsdrift tilbyr vi ettervern og oppfølging av fosterhjemsplasseringer. Tilbudene drives i avtale med Bufetat og kommunale barneverntjenester.
5D3_8156
Vi vil gi deg et opplegg som er tilpasset det du trenger.
Målsetting
CRUX Bokn bufellesskap skal sikre muligheter for barn og skape muligheter for ungdom til å arbeide med sin forandring og utvikling. 

Våre tilbud

Vi tilbyr et differensiert og individuelt tilpasset omsorgs- og behandlingsopphold med vekt på kartlegging og dokumentasjon. Barn og unge i aldersgruppa 12-18 (20) år, med såkalt tilleggsproblematikk, blir plassert etter § 4-4,5 til § 4-4,6 i barnevernsloven.

Ettervern
Vi tilbyr ettervern av ulikt omfang til ungdom som flytter ut fra institusjonen. Vi kan også tilby ettervern til andre ungdommer der kommunen ser behov for å kjøpe denne tjenesten. Vi kan gi råd og veiledning gjennom samtaler og besøk, eller svært tett oppfølging, alt etter behov og ønske fra ungdommen og barneverntjenesten.

Kompetanse
Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse og erfaring innen barnevernfeltet. Miljøpersonalet må ha godkjent utdanning og erfaring i arbeid med ungdom. Det blir lagt vekt på videreutdanning og på intern opplæring. Arbeidet vårt skal være i tråd med systematisert og anerkjent kunnskap.

Det finnes alltid muligheter
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX. 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning sikres blant annet gjennom deltakelse i arbeidet med handlingsplaner, sikkerhetsplaner, belønningsskjemaer, husmøter og ansvarsgrupper. Det er også rom for egne valg i forhold til aktiviteter.

Beliggenhet
Våre avdelinger ligger i Haugesund.  

Vi legger vekt på å bruke det potensialet som ligger i et positivt lokalsamfunn med god oversikt og med nærhet til natur, både på land og sjøen. Vi brukar lokale tilbud som arena for læring og utvikling. Et lite lokalsamfunn gir oss muligheter til oversikt og kontroll, noe som kommer godt med når en skal mestre bedre ferdigheter som for eksempel skolegang og sosialt samvær.

Historikk
CRUX Bokn bufellesskap startet som egen ideell stiftelse i 1996. I 2012 ble vi en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste (nå stiftelsen CRUX), som er en diakonal, ideell og landsomfattende stiftelse.
Oppdatert