Gå til innholdet
CRUX Bokn bufellesskap ønsker et nært og godt samarbeid med ungdommens biologisk familie. 
5D3_8316
Illustrasjonsfoto
Pårørende er en viktig ressurs som vi ønsker tett kontakt med. Vi har fokus på å styrke eksisterende netteverk og bygge nye nettverk. I arbeidet benytter vi oss av familieråd og lager nettverkskart sammen med barna og pårørende når det er mulig.

Ut fra behov vurderer vi familiestøttende tiltak ved for eksempel konfirmasjoner, bursdager og ferier. Da bidrar vi med blant annet: lokaler, matlaging, støtte og veiledning av foresatte i forkant og etterkant av arrangementet.
Oppdatert