Gå til innholdet
Kunne du tenke deg en meningsfull oppgave på fritiden? Her er det bruk for deg enten du ønsker å bruke mye eller litt tid, din formelle fagkompetanse eller ønsker å lære noe nytt.
Matutdeling
Våre frivillige medarbeidere er en stor ressurs for CRUX Hamartiltakene
Frivillige medarbeidere som gjør en innsats i vårt sosiale arbeid er våre viktigste ressurser. Vi tror at folk som går ut av sine vante roller til fellesskapets beste, bidrar til økt toleranse, demokrati, medmenneskelighet, og ikke minst til økt livskvalitet for den som selv gjør en frivillig innsats. 

Arbeidstid
Noen av våre frivillige er her fire dager i uken, mens andre er her i noen timer. Det avtales med den enkelte frivillige medarbeideren.

Arbeidsoppgaver
Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser mulighetene hos den enkelte. Det skal fokuseres på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse.

Først og fremst er frivillige medarbeidere ressurspersoner, som gjennom å være seg selv i samvær med brukerne, kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Noen er med på ferieturer, deler ut mat, bidrar i prosjekter eller deltar under andre arrangementer.  

Hvem kan bli frivillig?
Vi har frivillige medarbeidere i aldersgruppen 25 år til 75 år. Det er utarbeidet egne informasjonshefter for alle frivillige tilpasset de enkelte tiltakene vi har. Der kommer krav om alder, taushetserklæring, arbeidsrutiner og oppgaver ut i fra hvilket sted du ønsker å være frivillig. 

Noen frivillige gjør en flott innsats på flere av våre tiltak. Vi har også flere deltakere som er frivillige medarbeidere, og en pastor som stiller opp på Arbeideren ca tre timer i uken. 

Her kan du lese om våre forventinger til frivillige medarbeidere

Oppfølging og veiledning
Frivillige medarbeidere gis tilbud om innføringssamtale, veileding og oppfølging. Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag. Alle frivillige må skrive under en taushetserklæring.  

Har du spørsmål eller ønsker å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med lederne ved CRUX Barm oppfølgingssenter eller CRUX Arbeideren. 
Oppdatert