Gå til innholdet
CRUX boligtiltaket Folkestadgate er et rusfritt boligtilbud for personer som trenger en god og trygg bolig med tett oppfølging.
folkestadsgate-3
I CRUX boligtiltaket Folkestadgate har vi fem flotte leiligheter.
Målgruppe
Målgruppen er kvinner og menn i aldersgruppen 18–45 år som er motivert til å legge rusproblemet bak seg. Det er også et tilbud til dem som er ferdig med soning, og som er motivert for et liv uten rus og kriminalitet. 

De fleste som flytter inn i CRUX boligtiltaket Folkestadgate har vært på institusjon og eller fengsel. Andre har på egen hånd kommet fram til at de ønsker en livsendring og et bedre botilbud enn de har hatt tidligere.

Beboernes ønske om å leve rusfritt bør være mest mulig gjennomtenkt før innflytting. De må gjennom en prosess med en realistisk vurdering av hva endring til rusfrihet innebærer av omkostninger. 

Vi rekrutterer beboere hovedsaklig via NAV-Hamar, og har tett samarbeid med månedlige inntaksmøter.

Målsetting
Vi ønsker å inspirere, motivere, hjelpe og støtte den enkelte leietaker til å forbedre sin egen livssituasjon. Målsettingen er å bidra til at den enkelte leietaker skal bli mest mulig selvhjulpen, og med rusfrihet som optimalt mål.

Våre tilbud
Leieavtaler skrives i utgangspunktet for et halvt år, med mulighet for forlengelse. Leietaker forplikter seg til individuelle oppfølgingsavtaler der vi jobber langsiktig med leietakernes livssituasjon som skole/arbeid, økonomi, helse, nettverk og fritid. Ellers gjelder husleielovens § 11.1. 

Individuell oppfølging
Beboerne blir fulgt opp individuelt, får økonomisk veiledning, vi deltar i ansvars grupper og hjelper med å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Vi tilrettelegger for arbeid, skole og kurs ut fra den enkelte beboers kompetanse og ønsker.

Innhold i tilbudet
  • Hjelp og veiledning i egen bolig
  • Deltagelse i ansvarsgrupper
  • Hjelp og støtte til å komme i arbeid/skole
  • Økonomisk veiledning
  • Oppfølging i form av urinprøvekontroll
  • Felles måltider, fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter
  • Samarbeid med CRUX Barm oppfølgingssenter
  • Nettverksarbeid
  • Hjelp til kontakt og samarbeid med ulike hjelpeapparat

Brukermedvirkning
Det avholdes ukentlige husmøter med alle leietakerne og personalet som er på jobb. Dette er leietakernes møte hvor de fritt kan ta opp saker som angår fellesskapet og hvordan de ønsker å ha det. Brukerne er alltid medvirkende til alle aktiviteter tilknyttet huset, også når det gjelder dugnad, vedlikehold, sammenkomster, naboarrangement, planlegging og gjennomføring av turer etc. Saklistens innehold er saker både fra beboerne og personalet. Beboerne fører møtereferat. Vi opplever at husmøtene har bidratt til større samhold på huset.

Ansatte og frivillige

Det er fire ansatte fordelt på 3 årsverk, i tillegg til en frivillig medarbeider.

Beliggenhet

Huset ligger i et etablert boligområde nær Hamar sentrum. Det består av seks leiligheter, hvor en av dem fungerer som personalbase. 

Historikk
Boligtiltaket Folkestadsgate ble etablert 31.mars 2005, og er et samarbeid mellom Hamar kommune og stiftelsen CRUX.  

Vil du vite mer?
Ta kontakt med tiltaksleder for mer informasjon.
Oppdatert