Gå til innholdet
Kort om inntaket ved CRUX boligtiltaket Folkestadgate.
Inntaksmøte
Søknadene behandles av inntaksteamet, som består av representanter fra kommunen, leder og nestleder ved CRUX boligtiltaket Folkestadsgate. Det er inntaksteamsmøter minimum en gang i måneden, eller ved behov. Det er inntaksteamet som bestemmer hvem som skal få flytte inn.

Intervju
Det inviteres til intervju med aktuelle leietakere. Det er utviklet et eget skjema med aktuelle spørsmål som stilles.

Kartlegging
Det blir gjennomført en kartlegging av deltageren under en av de første samtalene. Med dette menes kartlegging av ev medisiner, spesielle behov, ønsker og motivasjonsbehov.

Presentasjon 
Deltageren får en orientering og presentasjon av ansatte og regler som gjelder på huset.

Kontraktinngåelse
Husleieavtaler skrives under første dagen. Det er husleielovens paragraf 11.1.som benyttes, og er i utgangpunktet for 1/2 år, med mulighet for forlengelse. Det skrives under på samtykke om urinprøver, serviceerklæring og bekreftelse på at vedkommende har forstått husreglene.

Oppfølging av den enkelte
Det skrives oppfølgingsavtaler med hver enkelt beboer.

Ansvarsgrupper
Det skal gjennomføres ansvarsgruppemøte før beboeren flytter inn. Alle utfordringer til den enkelte skal tas opp i ansvarsgruppaen. 

Rutiner ved rusing
Det etableres rutiner for den enkelte vedrørende rusing. Der tydeliggjøres det hva som skal gjøres, hvilke tiltak som skal settes i gang og hvem som er ansvarlig for det. Oppdatert