Gå til innholdet
Daglig er det rundt 50 mennesker innom CRUX Arbeideren - et tilbud til aktive rusmiddelavhengige over 18 år i Hamar og Stange kommuner.
Bygget
Velkommen til CRUX Arbeideren i Grønnegata i Hamar sentrum

Behovene til våre deltakere er veldig forskjellige. Mange kommer hver dag blant annet for å spise, dusje, få råd/veiledning og være i et sosialt fellesskap. Vi tilbyr helsetjenester, kontaktformidling med hjelpeapparatet og har et stor fokus på ernæring. Hos oss er man velkommen også hvis man er ruset.

Målgruppe

Vi opplever at mange mennesker har sammensatte lidelser. De kan slite med psykiske problemer i tillegg til rusproblemer. CRUX Arbeideren ønsker å nå de som ikke greier å nyttegjøre seg andre tilbud til rusavhengige. Vi har også kontakt med pårørende til de som ønsker det. 

Målsetting
Målet er å heve livskvaliteten for brukerne og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Flere av våre brukere går videre til avrusing og institusjonsopphold. 

Våre tilbud
På CRUX Arbeideren får du tilbud om samtaler, råd og veiledning. Virksomheten tilbyr sunn og ernærings rik mat hver dag, sprøytebytteordning, stell av sår og vaksinering. Det er muligheter for dusj, hårklipp, vask og tørk av klær. Vi har også ulike arbeidsrettede tilbud.

Vi har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Innholdet i tilbudet:

  • Servering og av sunn og ernæringsrik mat.
  • Matutdeling.
  • Dusj og hårklipp.
  • Vask og tørk av klær.
  • Sprøytebytteordning, sårstell og prevensjon.
  • Råd, veiledning og samtaler.
  • Veiledning og oppfølging
  • Hjelp til kontakt med ulike hjelpeapparat.
  • Sosialt treffsted med muligheter for lesing av bøker m.m

Salg av gatemagasin
Hver måned utgis magasinet ERlik, som brukerne selger. De mottar halvparten av inntektene selv.

Brukermedvirkning
Vi er opptatt av brukermedvirkning og brukerperspektivet står sterkt. Vi har også ansatte med brukererfaring. Deltakerenes medbestemmelse og medansvar er viktig for den enkelte og for driften. Gjennom faste fellesmøter bidrar og påvirker de sin egen hverdag. En av brukerne deltar også i CRUX Hamartiltakenes brukerråd.

Ansatte og frivillige
På CRUX Arbeideren har vi fem ansatte. I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere og sykepleier ansatt av Hamar kommune, som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å bli frivillig?

Beliggenhet
Våre fine lokaler ligger i første etasje i bygården Arbeideren i Hamar sentrum.

Historikk
Tiltaket ble etablert i Villa Hasselbakken 25.oktober 2005. Januar 2007 kjøpte Kirkens Sosialtjeneste (nå CRUX) bygården Arbeideren i Hamar sentrum, og vi fikk tilhold i første etasje. 4.juni 2007 flyttet vi inn i flotte lokaler som deltakere selv var med å pusse opp som en del av arbeidstreningstilbudet. 
Oppdatert