Gå til innholdet
Våre ansatte har bred faglig kompetanse og en felles forankring i måten å møte mennesker på. Vi arbeider ut i fra metoder som hjelper oss å møte brukerne som aktive samarbeidspartnere, det vil si at strategier og mål diskuteres med den enkelte.

Ved CRUX Hamartiltakene arbeider vi målbevist med å opprettholde kompetansen ved å delta i prosjekter, kurs og seminarer.

Konkretisering av metodikk og praksis
Vår metodiske tilnærming er basert på individuelle samtaler, grupper, aktiviteter og fellesskapsbyggende tiltak. Målsettingen er å styrke den enkeltes selvbilde, bedre sosiale ferdigheter og bidra til økt mestring hos deltakere som er i en sårbar fase i livet.

Vi arbeider tett sammen med deltakerne, og lager individuelle avtaler om oppfølging med den enkelte. Vi tilstreber en helhetlig tilnærming i arbeidet, og fokuserer på ulike livsområder til deltakerne som rusmestring, sosialt nettverk og sosial fungering, utdanning, arbeid og bolig.

Fagdokument
CRUX Hamartiltakene har utarbeidet eget fagdokument for virksomheten.
Oppdatert