Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene tilbyr oppfølging av personer som daglig ruser seg og personer som har kommet langt i sin rehabilitering. 
mann-60-ar
Illustrasjonsfoto
Vi tilbyr mange type tjenester. Her er en kort oversikt:

CRUX Barm oppfølgingssenter 
Vi tilbyr ettervern etter soning, etter institusjonsbehandling, samt hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk. Vi jobber langsiktig med deltakerens livssituasjon som bolig, helse, arbeid/utdannelse og nettverk. 

Oppfølgingsklassen
Opplæring og kurs i regi av Oppfølgingsklassen som vi driver i samarbeid med Storhamar vgs og finansiert i hovedsak fra Hedmark fylke.

CRUX Arbeideren
Lavterskel tilbud til aktive rusavhengige i Hamar og omegn hvor de har et godt sted å være, får arbeidstrening, helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser.

CRUX boligtiltaket Folkestadgate 
Tiltaket er et boligsosialt samarbeid mellom Hamar kommune og stiftelsen CRUX. Vi ønsker å støtte og motivere den enkelte til å forbedre sin egen livssituasjon, med rusfrihet som det optimale målet.

CRUX flyttebyrå

Matutdeling 

Kompetanse
Våre ansatte og frivillige medarbeidere har høy kompetanse og ulik kompetanse. Vi er opptatt av tverrfaglighet og tilstreber å ha god kunnskap om rusavhengighet. Både ansatte og våre frivillige deltar på samlinger og veiledning. Vi gjennomfører fagdager og har faste møter i den faglige ressursgruppa for Hamartiltakene. 

Brukermedvirkning
Hamartiltakene har utarbeidet egne serviceerklæringer, planer for arbeid med brukermedvirkning og samtykkeerklæringer. Vi arbeider med brukermedvirkning på alle nivå, både individ-, system-, tjeneste- og samfunnsnivå.

Det finnes alltid muligheter
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX. 
Oppdatert