Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene har et driftsstyre som er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.
Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av styret for stiftelsen CRUX. 

CRUX Hamartiltakene - en tiltakskjede
Vi har som felles tiltakskjede rutiner, prosedyrer og felles møter som er godt innarbeidet blant ansatte og frivillige. Vi har fokus på kvalitetssikring og utvikling av interne rutiner.

I CRUX Hamartiltakene har vi en stor grad av åpenhet og tar opp felles utfordringer i ledermøter. Vi arbeider for at våre tiltak skal ha høy grad av kvalitet og at den enkelte bruker skal oppleve å bli møtt på en god måte. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er preget av respekt, kompetanse og trygghet.

Driftsstyret
John Lunde
Liljana Berntzen 
Ida Kristin Lie 
Jan Åge Gjerstad 
Roger Willard (vara) 

Administrativ ledelse
Tiltakslederne i CRUX Hamartiltakene rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert