Gå til innholdet
Vi legger vekt på et best mulig samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner som jobber sammen for å hjelpe våre deltakere videre.
matutdeling fikk pengegave av Lions
CRUX Hamartiltakene har i dag ulik type samarbeid med ulike aktører. 
Kommuner
CRUX Hamartiltakene har et tett samarbeid med Hamar kommune som vi har inngått en driftsavtale med. Andre omliggende kommuner bidrar også økonomisk.

NAV
Vi samarbeider med Rus-psykisk oppfølgingsteam i NAV Hamar, Stange og Ringsaker, i tillegg til et formalisert samarbeid med Nav om enkelte deltagere som er med i spesifikke prosjekter. 
 
Kriminalomsorg og Friomsorg
Vi har regelmessig kontakt med Kriminalomsorgen og Hedmark fengsel avd. Hamar. Dette betyr i praksis at vi har deltagere på frigang, samfunnstraff og lenkesoning i arbeid på våre tiltak. Det er skrevet samarbeidsavtaler med begge parter. Det er også skrevet regionale avtaler om samarbeid.

Lokalt næringsliv

Vi henter mat på mange Kiwi butikker i distriktet. I tillegg får vi matvarer fra Bakers, Stabburet, Tine, Gravdahl, Fattigmann og flere lokale gårdbrukere. Dette er mat som vi bruker til fellesmåltidene ved våre tiltak, og som vi også deler ut på vår egen matutdeling.

Fagutvikling og veiledning
Vi har faste møter med Fylkesmannen og Østnorsk kompetansesenter når det gjelder kompetanseheving, gjennomføring av tiltak og videreutvikling av våre tilbud. Vi samarbeider med Sykehuset innlandet ved både Hamar sykehus og Sanderud sykehus rundt enkeltbrukere når det gjelder innleggelser og permisjoner og faglig veiledning.

Andre frivillige organisasjoner
Vi har nettverksmøter og samarbeid med ulike frivillige organisasjoner. Vi kan nevne: Hamar frivilligsentral, Sanitetsforeningen, Frelsesarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Kreftforeningen, SMISO (Senter for seksuelt misbrukte menn), Solsia, Sira-Huset og Krisesenteret.

Defens, Biri Treningssenter, Tyrilikollektivet, Veslelien, Fredheim er organisasjoner og institusjoner vi samarbeider med rundt deltagere/brukere på våre tiltak før under og etter opphold.

Politiet
Vi har regelmessig god kontakt og samarbeidsmøter med Politiet.  


Oppdatert