Gå til innholdet
08a5149_highres-2

I CRUX trenger vi ikke superhelter, men hverdagshelter. Vi trenger deg som setter barna først, og ønsker å utgjøre en forskjell i et barns liv.

Voksne som ser barna slik de er
Å være fosterhjem er å være der for barn som trenger det mest. Å være et godt fosterhjem handler om at det er de vanlige tingene som kan gjøre hverdagen trygg og god. Rutiner og vaner. Enkelte barn har aldri hatt det. For et barn som har hatt det vanskelig, kan det å få oppleve vanlige ting gjøre en forskjell.

Vi vet at en omtenksom og varm familie kan gi rammer og trygghet slik at barn kan være barn. Er du/dere en slik familie? 

Fosterhjem i CRUX
Fosterhjem er langtidstilbud til barn/ungdom som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn/ungdom med omfattende støttefunksjoner. Vi tilbyr både fosterhjem og beredskapshjem i Troms fylke,  etter avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner. 

Som fosterhjem hos oss kan du være barnevernsarbeider i eget hjem. Dette er et fulltidsengasjement som lønnes etter utdanning og erfaring. 

Fosterhjemmene i CRUX får opplæring, veiledning og tett oppfølging av profesjonelle fagarbeidere. Hvert hjem knyttes til en fosterhjemskonsulent som følger opp fosterhjemmet, og koordinerer det faglige arbeidet rundt barnet/ungdommen. Fosterhjemmene inngår også i et fagmiljø med andre fosterfamilier. 

Fosterhjem kan være krevende arbeid, og vi ønsker derfor hjem som ikke har hjemmeværende barn under 10 år.

Ta kontakt med oss for spørsmål om søknad om plass, eller selv vurderer å bli fosterhjem. Våre lokaler ligger i Steinkjer sentrum.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert