Gå til innholdet
Vil du utgjøre en forskjell i et barns liv?
jente-8-ar-i-sarte-farger
Når du er der for barnet, er vi her for deg. 
I CRUX arbeider vi for å gi unge mennesker, som av ulike årsaker er under omsorg av barnevernet, et stabilt hjem preget av raushet, tydelighet, tålmodighet og gode rammer. Som fosterhjem vil dere kunne gi barn og ungdom et varig omsorgstilbud, ekstra støtte og oppfølging i hverdagen. Du/dere vil møte mange gleder og utfordringer. Tilbudet tilpasses det enkelte barn og den enkelte familie med ulike støttetiltak. 

Om å bli fosterforeldre 
CRUX hjem - Steinkjer søker etter deg/dere som kan gi barnet/ungdommen omsorg, gode rammer, tett oppfølging og støtte. Deg som ønsker å bidra til videreutvikling på en sunn og positiv måte. For å bli fosterforeldre må en ha god helse, en stabil familiesituasjon, være motivert, løsningsorientert og være villig til å ta i mot veiledning.

Egnethet vektlegges, og politiattest må legges frem.
Familier med en annen kulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

Når du er fosterhjem i CRUX tilbyr vi:
  • God opplæring
  • Regelmessig veiledning
  • Kompetanseheving og fagdager
  • Beredskapsordning hele døgnet
  • Familiene får tett oppfølging fra fagkonsulenter og kan ta kontakt ved behov
  • Fosterhjemssamlinger med andre fosterhjem
  • Avlastnings- og ferieordning
  • Forsterkningstiltak etter behov
  • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
  • Pensjon og forsikringsordning

Opplæring og oppfølging
Søkerne får opplæring og går gjennom en godkjenningsprosess hvor politiattest må legges frem. Familiene får tett oppfølging og veiledning fra våre avdelingsleder i fosterhjemsavdelingen. Oppfølging skjer ved besøk i hjemmet, på telefon og gjennom veilednings- og opplæringssamlinger. Hjemmene kan ta kontakt når de har behov. 

Ferie og avlastning
Hjemmene har faste ferie- og avlastningsordninger.

Økonomisk godtgjøring
Fosterhjem og beredskapshjem i stiftelsen CRUX er heltidsengasjement og lønnes etter utdanning og erfaring. I tillegg mottar fosterhjemmet utgiftsgodtgjørelse. Vi tilbyr pensjons- og forsikringsordning.

Kontakt oss
Ta kontakt for en uformell prat. Da kan du finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.

Send søknad
Ønsker du å søke om å bli fosterhjem ved CRUX hjem - Steinkjer så send søknaden her. 

Oppdatert