Gå til innholdet
CRUX hjem - Steinkjer trenger flere fosterhjem. Vil du bli en del av vårt team? Alle våre fosterforeldre får god opplæring og oppfølging. Delta på vårt fosterhjemskurs, og se om dette kan være noe for deg og din familie. 
gutt-og-sapeboble
Kort om fosterhjemskurset 
På bakgrunn av den lange erfaringen CRUX har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn kjører vi egne fosterhjemskurs. Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av rot, styr og kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste. 

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Når barna kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem. 

Målsetning for fosterhjemskurset 
Få en innføring i fosterhjemsarbeid 
Bli bedre kjent med seg selv 
Bli kjent med fosterbarna 
Bli motivert til å bli fosterhjem

6 samlinger
På samlingene gjennomgår vi ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid blant annet gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner.

Samling 1: Fosterhjemsarbeid 

Samling 2: Tilknytning og omsorgsevne

Samling 3: Omsorgssvikt, tilknytningsforstyrrelser og traumer

Samling 4: Fosterhjemmet en trygg base for utforskning 

Samling 5: Brukermedvirkning 

Samling 6:  Kursavslutning

Hjemmeoppgaver
Etter hver kurssamling vil kursdeltakere få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter.

Ta kontakt med oss 
Har du spørsmål og ønsker uforpliktende prat med oss? Eller vil du melde deg på fosterhjemskurs? Ta kontakt med avdelingsleder Anette Zweidorff Dalland tlf. 97 16 66 82 eller a.z.dalland@stiftelsencrux.no
Oppdatert