Gå til innholdet
Å være fosterhjem er å gi barn muligheter for omsorg og utvikling.
erle-med-armene-bak-nakken
Som fosterhjem i CRUX får du god opplæring og tett oppfølging av våre fagkonsulenter. 
Fosterhjem gir mulighet til utvikling
Som fosterforelder kan du fylle et liv med mening. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige hverdagen det trenger. Til tider er det en krevende oppgave, men det viktigste er å gi barna og ungdommene en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter. 

Hvordan bli fosterhjem
For å bli fosterhjem må dere gå på fosterhjemskurs og bli godkjent som fosterhjem. Det kreves politiattest. Alle som ønsker å bli fosterforeldre blir vurdert.

Hvem kan bli fosterforeldre?
Fordi fosterbarn er ulike, trenger vi også fosterhjem som er ulike, - som har forskjellig kulturbakgrunn og ulike interesser. Det er behovene til det enkelte barn som er styrende ved valg av fosterforeldre.

Felles er at fosterforeldre har god omsorgsevne og overskudd til andre. Vi søker etter rause og tydelige voksne som er tålmodige og løsningsorientert, og som er villige til å ta imot veiledning. For å bli fosterforeldre må en ha god helse og en stabil familiesituasjon. Det er viktig at begge foreldrene er motiverte og at egne barn er innstilte på å ta imot fosterbarn

Oppfølging av hjemmene
Familiene får oppfølging fra våre fagkonsulenter ved besøk i hjemmet, på telefon og gjennom veilednings- og opplæringssamlinger. Hjemmene kan ta kontakt når de har behov. Oppfølgingen har som mål å dyktiggjøre fosterforeldrene for å sikre god omsorg og utvikling hos barnet og skape opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Fosterhjemskurs
Ønsker dere å lære om fosterhjemsarbeid, om barns utvikling og tilknytning? Meld dere på ett av våre kurs som er gratis og uforpliktende. Det kan være en god måte å finne ut om fosterhjemsarbeid er noe for deres familie. Fosterhjemskurset er et erfaringsbasert kurs som bygger på ulik teori og metoder innen barnevernfeltet. Det er et kurs med en kombinasjon av teori, film, rollespill og gruppeoppgaver.

Fosterforeldrene skal i løpet av kurstiden bli enda mer kjent med seg selv, og som ektepar. Vi forteller om barna/ungdommene som har vært utsatt for omsorgssvikt, skader de har fått av å leve slik og hvordan det er å leve med to familier. Videre diskuterer vi verdier og holdninger i fosterhjemsarbeidet, hvordan hjelpe barna og ungdommene med det de strever med, hvordan legge til rette for at fosterhjemmet skal være en trygg base for barna, og om å lære barna nye ferdigheter.

Økonomisk godtgjørelse
Den ene voksne vil få oppdragsgodtgjørelse etter utdanning og erfaring. I tillegg følger pensjons– og forsikringsordning som oppdragstaker. Utgiftsgodtgjøringen er skattefri og skal bl.a. dekke utgifter til mat, klær, lek, ferie, fritid, hus, strøm, reise, telefon, media mv. Fosterhjem mottar barnetrygd.
Oppdatert