Gå til innholdet
Vi søker deg som kan gi barnet/ungdommen omsorg, gode rammer, tett oppfølging og støtte. Blir du og din familie med i vårt team?
For å bli fosterforeldre må du/dere:
• Ha god helse og stabil familiesituasjon
• Være motivert og løsningsorientert
• Være villig til å ta i mot veiledning 

Egnethet vektelgges, og politiattest må legges frem.
Vi oppfordrer familier med en annen kulturell bakgrunn til å søke.

Vi tilbyr:
• Søkerne får opplæring og går gjennom en godkjenningsprosess
• Vi arrangerer fosterhjemssamlinger
• Hjemmene får regelmessig veiledning fra våre ansatte og er en del av medarbeiderfellesskapet
• Familiene får tett oppfølging og kan ta kontakt når de har behov. 
• Beredskapsordning hele døgnet
• Fast ferie- og avlastningsordning
• Forsterkningstiltak etter behov
• Fosterhjemmene lønnes etter utdanning og erfaring, og mottar utgiftsgodtgjørelse.
• Pensjon og forsikring     

Ta kontakt med avdelingsleder for mer informasjon. 
Oppdatert