Gå til innholdet
gutt-ser-ut-over-vannet
Vi tilbyr både fosterhjem og beredskapshjem i Troms fylke,  etter avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner.

Ta kontakt med oss for spørsmål om søknad om plass, eller selv vurderer å bli fosterhjem. Våre lokaler ligger i Tromsø sentrum.

Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert
erle2
Vi trenger deg nå! Bli med på fosterhjemskurs. Les på fosterhjemshelter.no
Solstrand_Kampanje_Fosterhjeskurs_960x540