Gå til innholdet
Vi søker deg som kan gi barnet/ungdommen omsorg, gode rammer, tett oppfølging og støtte.
jente-med-halvt-fjes
Illustrasjonsfoto

Å være fosterhjem er et profesjonelt fulltidsengasjement og lønnes etter utdanning og erfaring. Dere vil møte små og store utfordringer og mange gleder. Vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen med dere, blant annet gjennom:

• Opplæring
• Tett oppfølging og veiledning
• Avlastning i helger og ferier
• Faglig og sosialt fellesskap med våre fosterhjem
• Beredskap

For å bli fosterforeldre må du/dere:
• Ha god helse og stabil familiesituasjon
• Være motivert og løsningsorientert
• Være villig til å ta i mot veiledning

Egnethet vektelgges, og politiattest må legges frem.
Vi oppfordrer familier med en annen kulturell bakgrunn til å søke.

Vi tilbyr:
• Søkerne får opplæring og går gjennom en godkjenningsprosess
• Vi arrangerer fosterhjemssamlinger
• Hjemmene får regelmessig veiledning fra våre ansatte og er en del av medarbeiderfellesskapet
• Familiene får tett oppfølging og kan ta kontakt når de har behov.
• Beredskapsordning hele døgnet
• Fast ferie- og avlastningsordning
• Forsterkningstiltak etter behov
• Fosterhjemmene lønnes etter utdanning og erfaring, og mottar utgiftsgodtgjørelse.
• Pensjon og forsikringsordning 

Kontakt oss
Lurer du på om dette kan være aktuelt? Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. Da kan vi sammen finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.

Oppdatert