Gå til innholdet
Fosterhjem er et langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner.
gutt-med-klosser
Illustrasjonsfoto
Alle våre fosterhjem får grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs. Videre får de veiledning blant annet ut fra metoden Circle of Security–Parenting (COS-P) og Traumebevisst omsorg (TBO).

COS-P er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert behandlingsmodell som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre.

TBO tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barnas utvikling og fungering. Hjemmene får opplæring i hvordan forstå barnets følelser og atferd i lys av hva det har opplevd, samt de metoder og intervensjoner som følger av denne forståelsesrammen.
Traumebevisst omsorg vektlegger at vanskelig, uforståelig og uakseptable atferd hos barn ofte er et smerteutrykk.
Oppdatert