Gå til innholdet
Vi trenger flere fosterhjem - vil du bli en del av vårt team? Alle våre fosterforeldre får god opplæring, støtte og veiledning. Bli med på fosterhjemskurs og se om dette er noe for deg og din familie.
postrett-liten-jente
Illustrasjonsfoto

Neste fosterhjemskurs i Tromsø arrangeres i oktober og november 2019
Fosterhjemskurset er delt opp i to samlinger over flere dager, hvor vi gjennom foredrag, film, gruppearbeid og diskusjoner gjennomgår ulike temaer knyttet til fosterhjemsarbeid.
Temaene på samlingene vil være: 

18.–19.oktober 2019
Fredag kl. 17.30–21.30
Lørdag kl. 10.00–14.00

15.–16.november 2019
Fredag kl. 17.30–21.30
Lørdag kl. 10.00-14.00

1.samling
Fosterhjemsarbeid
- Hva er et fosterhjem
- Kjenne til barnevernloven
- Hvilke krav stilles til fosterhjem i dag
- Hvorfor må noen barn flytte i fosterhjem
- Realistiske forventninger til det å være fosterhjem
- Om samarbeid, samarbeidspartnere og hvordan barnevernssystemet fungerer
- Om ulike planer i fosterhjemsarbeid
- Om samvær med biologisk familie

Tilknytning og omsorgsevne
- Normalutvikling hos barn
- Trygg tilknytning og betydningen av å vokse opp med trygg relasjon til sine omsorgspersoner
- Hvilke egenskaper/funksjoner hos omsorgspersonen fører til trygg og positiv utvikling hos barnet
- Å vite noe om normalutvikling for å kunne forstå hva barn utsatt for omsorgssvikt ikke har fått

2.samling
Omsorgssvikt og tilknytningsforstyrrelse
- Hva er omsorgssvikt? Ulike former for omsorgssvikt og konsekvenser det kan få for barnet
- Kunnskap om ulike tilknytningsmønster og tilknytningsforstyrrelser og hvordan dette kan prege barnas forhold til fosterforeldre, søsken og venner.

Trygg base
- Hvordan kan en som fosterfamilie møte fosterbarnet på en trygg måte? Hvordan legge til rette og hjelpe barnet til tilhørighet og trygghet i fosterhjemmet?
- Samtale med barn
- Relasjonskompetanse; bli kjent med viktige elementer i relasjonsarbeid

Brukermedvirkning og metode
- Hva er brukermedvirkning
- Hvorfor er brukermedvirkning så viktig for fosterbarn
- Om metoder og verktøy som fremmer brukermedvirkning i det daglige arbeidet med barnet

Om fosterhjemskurset 
På bakgrunn av den lange erfaringen CRUX har med å veilede og støtte fosterhjem og fosterbarn kjører vi egne fosterhjemskurs. 

Barn og unge som flytter i fosterhjem kommer vanligvis fra en hverdag som har vært fylt av kaos. Det meste har vært uoversiktlig og uforutsigbart. Noen har vært eksponert for rus i svangerskapet, andre igjen utsatt for vold eller trusler fra sine nærmeste. Når de kommer i fosterhjem får de en ny hverdag preget av det motsatte. Dette kan være vanskelig å takle for disse barna.

Å være fosterhjem er meningsfylt og spennende, men også utfordrende og krevende. Gjennom fosterhjemskurset vil en få en grunnopplæring som gir dere bedre forståelse for hva det innebærer å være fosterhjem, og et godt grunnlag for beslutningen en skal ta om en ønsker å bli fosterhjem.

Målsetning for fosterhjemskurset  
- Få en innføring i fosterhjemsarbeid
- Bli bedre kjent med seg selv
- Bli kjent med fosterbarna
- Bli motivert til å bli fosterhjem

Etter hver kurssamling vil kursdeltakere få utlevert hjemmeoppgaver som en skal jobbe med sammen som par/familie. Oppgavene vil omhandle temaene vi har vært gjennom på kurset. Oppgavene vil hjelpe en til å bli bedre kjent med seg selv, sin egen tilknytningserfaring og sine egne styrker og sårbarheter.

Oppdatert