Gå til innholdet
Vil du fylle et liv med mening? Som fosterhjem eller beredskapshjem vil dere møte mange gleder og små og store utfordringer.
jente-8-ar-i-sarte-farger
Illustrasjonsfoto
Fosterhjem
Fosterhjem er et langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Målet til fosterhjemmene våre er at de etter hvert skal klare å knytte barnet til familien. Dette kan være et langsiktig prosjekt som vil kreve tid og tålmodighet. Alle våre fosterhjem får grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs.

Fosterfamilien skal være «en vanlig» familie, samtidig som de skal være profesjonelle fagarbeidere i eget hjem. Dette er et fulltidengasjement, og lønnes etter utdanning og erfaring. 

Alle våre fosterhjem får tett oppfølging fra en fagkonsulent, som skal koordinere tiltaket og gi veiledning og hjelp til familiene. Hver plassering tilrettelegges med ulike støttetiltak. 

Beredskapshjem
Dette er et midlertidig omsorgstilbud i akuttsituasjoner, og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Våre beredskapshjem tar imot barn i alderen 0-18 år.

Kompetanse
Vi skal basere fagutøvelsen på vitenskapelig kunnskap, ansattes erfaring og etiske vurdering. CRUX fosterhjem nord skal ta del i den faglige utviklingen innenfor barnevernsfeltet, og oppfylle de krav som stilles fra lovgiver og offentlige oppdragsgivere.

Brukermedvirkning
Uavhengig av alder og modenhet skal barns medvirkning sikres. Vi legger til rette for at barnet blir hørt. Det kan være gjennom samtale om samvær, familiemøte, øve på å si sin mening osv. Barnet skal få informasjon som skaper en sammenheng i livet. Vi skal være lydhøre for det som barnet mener noe om, ønsker å fortelle eller vil vite mer om. Barnet skal ta del i utformingen av hverdagen.

Ta gjerne kontakt
Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker en uformell prat, så kan vi finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie.

Mer om fosterhjem i stiftelsen CRUX 
Oppdatert