Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter (2001) er et rusfritt tilbud som gir individuell oppfølging, sosialt fellesskap og skapende aktiviteter til folk som trenger å ruste seg til livsmestring og medborgerskap. CRUX Huset har samarbeidsavtaler med Tromsø kommune og Kriminalomsorgen. Andre samarbeidspartnere er Kafe X/RiO, Røde Kors, Fontenehuset, Wayback og Værftet. 
maltid
CRUX Huset holder til i hyggelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum.
Målgruppe
CRUX Huset er for folk som ønsker livsglede og fellesskap. Noen av våre deltakere har erfaring med at rus overtatt store deler av livet. Andre vil bryte ut av ulovlige aktiviteter. Noen kan fortelle om at angst og depresjoner har satt dem ut av spill. Andre forteller om kjærlighetssorg, tap og vanskelige minner.

CRUX Huset oppfølgingssenter er for kvinner og menn over 18 år, som fortrinnsvis bor i Tromsø kommune. I tillegg har vi et tilbud til pårørende.

Målsetting
Vi ønsker å være et oppfølginstilbud til mennesker som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner ikke mestrer det ordinære arbeidslivet. Vårt fokus er å styrke de gode valgene, og at deltakerne skal få på plass viktige ting i livet; Helse, egnet bolig, økonomi, arbeid, skole og utdanning, fritidsinteresser, med et særlig fokus på nettverk.

Brukermedvirkning

Deltakerne er med på å legge til rette for turer og aktiviteter. De mest aktive bidrar i stor grad i det miljøskapende arbeidet. Det er oppnevnt representanter med brukererfaring til driftsstyret.

Ansatte og frivillige
Oppfølgingssenteret har to årsverk. Våre ansatte er godt kvalifisert innen rus- og sosialfag, i tillegg til årelang erfaring fra rusarbeidet. Vi har også mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter?

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i Stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Vi holder til i hyggelige lokaler i Grønnegata 12 i Tromsø sentrum.

Historikk
Huset oppfølgingssenter har vært drevet i Tromsø av Kirkens Sosialtjeneste siden 2001.

Oppdatert