Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter har eget driftsstyre, oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyrets medlemmer

Reidar Høifødt, styreleder
Unni Pedersen, styremedlem
Anne Sørensen, styremedlem
Jens Egil Holand, styremedlem
Anne Grete Monsen, varamedlem


Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert