Gå til innholdet
Lurer du på om CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter er noe for deg? Ta  kontakt med oss!  
Odd Øyvind og Ann Kristin
Ta kontakt og finn ut om tilbudet er noe for deg.
For å bli deltager må man først gjennom en inntakssamtale. Det gjør vi for å se at ønsker og behov stemmer overens med det vi kan tilby.

Vi er jevnlig i dialog med ulike grupper tilsatte i fengslene. De setter oss i kontakt med den som har behov for det. Du kan treffe oss når vi er på besøk i fengslet, eller selv ta kontakt hvis du er interessert i å bli deltaker.
Oppdatert