Gå til innholdet
Vi ønsker å gi deltakerene muligheter for mestring, og bruker blant annet motiverende samtale som en tilnærming til deltakerne.
Skiheisen
Deltakere får nytt nettverk gjennom CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter.
Vi ønsker å tilføre alminnelige gjøremål i den enkeltes hverdag, som for eksempel å gå på fotballkamp eller se et teaterstykke. Dette er noe som mange av våre deltakere ikke har fått tatt del i tidligere. 

Individuelle strategier

Vi arbeider individuelt med deltakerne ut i fra deres aktuelle problemstillinger og behov. Vi kan hjelpe til med å knytte kontakter til andre deler av hjelpeapparatet, delta i ansvarsgrupper osv. Mange har dessuten behov for å samtale om tidligere opplevelser og traumer. Slike samtaler kan foregå i fengselet for dem som sitter inne, eller i våre lokaler for dem som er løslatt eller får permisjon.

Nettverksbygging
Gjennom CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter får våre deltakere et nytt nettverk. De møter andre med samme bakgrunn og frivillige med en variert yrkesbakgrunn og livserfaring. Dette nettverket kan være en støtte når dagene er tunge, men også når ting begynner å gli lettere. De får trening i å fungere sosialt i en rusfri sammenheng, noe som gjør det lettere å ta kontakt med andre nettverk. De får praktisk erfaring i å markere viktige dager uten rus. Vi har også lagt til rette for feiring av ulike høytidsdager i lokalene våre som for eksempel dåp og konfirmasjon.

Praktisk hjelp
Vi tilbyr praktisk hjelp med alt fra møter med samarbeidspartnere, ulike kjøreoppdrag for deltakere (lege/bank etc) eller med å skaffe behandlingsplasser til deltakere som ønsker dette.

Krav til deltakere
For å starte hos oss må deltakere gjennom et intervju og godkjennes for deltakelse. For å kunne være med på fellesarrangementene våre må en være rusfri. Det vil si at deltakere under soning må avgi rene urinprøver, og uttrykke ønske om positive endringer i forhold til kriminalitet og rus. Ved en eventuell ”sprekk” forventer vi åpenhet og ærlighet om dette. Om noen ruser seg aktivt, kan vi holde kontakt i form av samtaler på tomannshånd.  
Oppdatert