Gå til innholdet
Virksomheten har eget driftsstyre sammen med CRUX Vindfanget oppfølgingsenter på Os, som er oppnevnt av hovedstyret i stiftelsen CRUX.
Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av styret for stiftelsen CRUX. 

Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten. 

Driftsstyrets medlemmer 
Eirik Elsaas, styreleder 
Veronica Silva, styremedlem 
Siri Fahlvik Pettersen, styremedlem 
Stig Clementsen, styremedlem 
Eirik Skjælaaen, styremedlem 

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX. Det ledes av assisterende generalsekretær og generalsekretær, og har sine lokaler i Oslo. Hovedkontoret har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert