Gå til innholdet
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter tilbyr fellesskap og sosiale arenaer. I tillegg følger vi opp enkeltpersoner med de utfordringer de står i.
1
På CRUX Kalfarhuset tilbyr vi individell oppfølging, fellesskap, aktiviteter og ulike type turer.
Besøk i fengsel
Hver uke drar vi på besøk til folk som sitter inne til soning. Vi arbeider med hver enkelt bruker av huset, og har samtaler knyttet til den enkeltes problemstillinger og behov. Dette kan også innebære hjelp til å knytte kontakter til andre deler av hjelpeapparatet. Samtalene kan foregå i fengselet, eller i våre lokaler for dem som er løslatt eller har permisjon.

Turer
I løpet av året arrangerer vi to faste; en påsketur og en sommertur. De varer stort sett i 5-6 dager. Familiene kan også få være med. Disse turene gir en unik mulighet når det gjelder å skape relasjoner både mellom våre ansatte/frivillige og deltagere, og også innad i familier som deltar. Vi har de siste årene også arrangert ulike kortere turer for noen få personer eller enkeltfamilier. 

Praktisk hjelp
Vi har mulighet til å følge deltagere til ulike offentlige kontorer, være med i ansvarsgrupper, sette deltagere i kontakt med andre instanser og bidra til å dekke deltagernes individuelle behov.

Kurs for familier
Når behovene er tilstede legger vi til rette for foreldreveiledning og samlivskurs, så lenge vi har midler som gir oss muligheten til dette.

Kulturelle aktiviteter 
Hver år arrangerer ulike fester, blant annet på 17.mai. Med jevne mellomrom går vi sammen på konserter eller teater. Gjennom gode avtaler med konsertarrangører i Bergen, får vi tilbud om svært rimelige billetter. 

Aktiviteter for barn
Vi setter opp egne aktiviteter for barn av deltakere. Aktivitetene tilpasses etter ønske, behov og midler som er til rådighet.

Koret ”Bækkalokket”
Koret vårt består av deltagere, ansatte, frivillige og pårørende. Vi er sangglade amatører, og du trenger ikke være ”superkorist” for å være med. I 2010 ga vi ut CD’en ”Levd liv”. Koret øver annenhver torsdag, og har noen konserter i løpet av et år. Vi tar inn nye kormedlemmer ved starten av hvert semester.

Aktivgruppe
Annenhver torsdag har vi et tilbud for deltakere som ønsker å gå tur. Da er vi mye ute i naturen, uansett vær og vind og går på fjellturer sammen. Ta kontakt med Odd Øyvind Ueland for mer informasjon på tlf. 458 60 777.

Søndagssamlinger
Hver fjerde søndag får vi på CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter besøk av en artist eller personer som har en historie å fortelle. Disse møtepunktene utgjør pulsen i virksomheten. Med på samlingene er deltagere, ansatte, frivillige og pårørende. Barn av deltagere er hjertelig velkommen på disse samlingene. 

Onsdagsgruppen
En onsdag i måneden treffes vi for å gjøre noe hyggelig sammen. Dette kombinerer vi med et måltid og samtaler, enten i huset eller ute på restaurant. Bowling, kino, filmkveld eller kafébesøk er populære aktiviteter, men bare fantasien setter grenser. Vi er åpne for forslag fra deltagere og frivillige.

Kapellet
Vi har et stillerom/kapell som gir anledning til stillhet og meditasjon. Det kan også brukes i forbindelse med dåp for våre deltageres familier. Det er viktig å presisere at tilbudet ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter er for alle, uavhengig av tro.
Oppdatert