Gå til innholdet
Oppfølgingssenteret er et treffpunkt for samvær og fellesskap, og utgangspunkt for aktiviteter og turer.
cafe-i-butikk
I bruktbutikken vår har vi en hyggelig cafekrok.  

Vi ønsker å drive en rusfri arena som tilbyr meningsfylte aktiviteter, der den enkelte deltaker skal få muligheten til økt mestring på ulike områder i livet: 
• Hjem og fritid
• Arbeid og utdanning
• Sosialt nettverk og fungering
• Holdninger og verdier
• Fysisk og psykisk helse
• Økonomi og materielle forhold

Målgruppe
Vi tilbyr oppfølging til ulike målgrupper:
1. Personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet som ønsker oppfølging     
2. Personer med behov for oppfølging og arbeidstrening på bestilling fra Nav
3. Deltagerne skal være over 18 år og bosatt i Øvre Eiker

Målsetting
Vårt hovedmål er å bidra til at personer som kommer fra soning, rusbehandling eller som er i LAR behandling, skal få et selvstendig og konstruktivt liv uten rusavhengighet og kriminalitet.

Våre tilbud 
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter er et treffpunkt for samvær og fellesskap, og utgangspunkt for aktiviteter og turer.

Fellesskap
Hver dag er det felles lunsj hvor deltakerne er med og lager maten. Dette er et viktig møtepunkt i løpet av dagen, hvor de som jobber ute i vaktmestertjenesten, i bruktbutikken og deltakere inne på senteret møtes til måltid og fellesskap. Vi har ulike aktiviteter på det kreative rommet. Deltakerne er med på kjøkkenaktiviteter, og holder orden i lokalene, både ute og inne. Det arrangeres filmkvelder i våre lokaler, og vi har en fast turdag i løpet av uken som mange deltar på.

Arbeidstrening
Vi tilbyr arbeidstrening som vaktmesteroppdrag for offentlige og private aktører (maling, snekring, trefelling, gressklipping, søppelkjøring m.m.) CRUX bruktbutikk er også en viktig arene for arbeidstrening.

Tiltak i skjermet virksomhet (APS)
Virksomheten ble godkjent som tiltaksarrangør i skjermet virksomhet i desember 2008. Fra 1. september 2009 fikk vi på bakgrunn av dette 6 APS plasser. Fra medio august 2009 ansatte vi en arbeidsveileder som har hovedansvar for APS plassene.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Vi har samarbeidet med NAV Øvre Eiker om Kvalifiseringsprogrammet siden desember 2009.
Deltagerne i KVP har en del av sitt program hos oss i form av aktiviteter og arbeidstrening.

Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde tett oppfølging av personer som har vært på ulike tiltak, mottatt sosialstønad, og som ønsker å komme i aktivitet eller arbeid å få bruke sine evner på noe nyttig og meningsfylt.

Oppfølging av tidligere rusavhengige
Etter man har blitt rusfri er det fortsatt store utfordringene. Vi er der for dem som ønsker å holde seg rusfri etter endt behandling, ved avsluttet soning eller oppstart av LAR. Vi tilbyr tett oppfølging av den enkelte. Sammen planlegger vi løsninger som passer den enkelte og legger til rette for det.

Equass sertifisert
CRUX Øvre Eiker tiltakene ble første gang Equass sertifisert i 2012 (European Quality in Social Serviceses). Sertifiseringen er viktig for kvaliteten på systemene vi har for å levere tjenestene våre på best mulig måte. Det er også et krav fra NAV i forhold til vår godkjenning som tilretteleggingsbedrift. Vi har kvalitetssikring på dagsorden, tar dette på alvor og har fokus på forbedring og utvikling.

Les mer om Equass.

Oppdatert