Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til rusproblematikk, arbeidsmulighet eller psykiske utfordringer.
føniksdamer
Arbeidstrening i bruktbutikken er ett av våre tilbud. 
Våre tilbud
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter (2007)
Vi ønsker å være et treffpunkt for samvær og fellesskap og har fokus på individuell oppfølging, arbeidstrening, aktiviteter og turer. Deltakerne våre må være fylt 18 år og bosatt i Øvre Eiker kommune.

Arbeidstrening

Vi driver arbeidsrettet aktivitet, og er tilretteleggingsbedrift for NAV med APS plasser. Gjennom kommunen har vi også KVP-deltakere (Kvalifiseringsprogrammet).

CRUX bruktbutikk
Vi åpnet bruktbutikken høsten 2008. Dette er også en arbeidstreningsarena med varierte arbeidsoppgaver for alle deltakere som er hos oss.  

Brukermedvirkning
Vi ønsker at alle deltakere skal ha reell innflytelse på tilbudet og tjenestene vi leverer.
Det er deltakerne som med sin tilstedeværelse og uttrykte behov avgjør hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

Deltakerne har innflytelse gjennom:
• Ett av medlemmene i driftsstyret kan ha brukererfaring
• Deltakere kan innkalles til styremøter med talerett
• Deltakerne har egen tillitsmann som skal ivareta deres rettigheter
• Husmøter med deltakere og ansatte hver 14. dag
• Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner
• Når vi har offentlige gjester legger vi til rette for at deltakere som ønsker det, deltar i programmet
• Deltakere setter opp mål og er aktiv i forhold til handlingsplan
• Forslagskasse.

Ansatte og frivillige
I tillegg til våre ansatte, har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillighet hos oss? Ta gjerne kontakt.

Verdier
I vår ambisjon sier vi: Vi gjør verden litt bedre. Det finnes alltid muligheter. CRUX jobber også ut fra våre fire kjerneverdier: Helhjertet og raus. Dristig og solid. 

Beliggenhet
Alle tiltakene våre ligger i Hokksund sentrum i Øvre Eiker kommune (Buskerud).

Historikk
Virksomheten startet opp i 2007. Da ble det inngått en avtale mellom Øvre Eiker kommune og den stiftelsen CRUX om å starte oppfølgingssenter, og en intensjon om etablering av boligtiltak for brukere med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet.
Oppdatert