Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter har et tett samarbeid med Friomsorgen i Buskerud. Vi er i regelmessig dialog med deltakerens kontaktperson på Friomsorgskontoret.
IMG_1728
Vi tilbyr oppfølging av domfelte.
Samfunnsnyttig tjeneste
Vi tar i mot personer for gjennomføring av samfunnsnyttig tjeneste. Man forplikter seg til regler og avtaler på lik linje med andre deltakere hos oss. Det skal skrives under på taushetserklæring og rutiner på konsekvenser av rusing, trusler om vold/vold ved arbeid og deltagelse i stiftelsen CRUX sine virksomheter.  

Gjennomføringsplan
I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. På bakgrunn av dette utarbeides en gjennomføringsplan som skal ta utgangspunkt i domfeltes kriminalitet, dom og eventuelle vilkår satt av domstolen og inneholde alle forpliktelser i forhold til å gjennomføre samfunnsstraffen.
Oppdatert