Gå til innholdet
Vi samarbeider med ulike aktører for å hjelpe våre deltakere på en best mulig måte.  
IMG_0892
Vi samarbeider med mange ulike aktører. 
Øvre Eiker kommune og NAV
Vi har et nært samarbeid med psykisk helseteam i Øvre Eiker kommune og NAV Øvre Eiker og fastleger Ansatte på oppfølgingssenteret er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere ønsker det. Tiltaksleder er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere har vært inne til behandling, og følger opp polikliniske avtaler sammen med deltagere.

Hver uke har vi kontakt med saksbehandlere på NAV og ruskonsulentene i psykisk helseteam. Det er også et samarbeid med ARP-Buskerud Sykehus, avdeling avrusning, poliklinikk og institusjoner for langtidsbehandling.

Ekstern arbeidspraksis.
For at deltagere hos oss skal få muligheten til å komme i arbeidspraksis i ordinære bedrifter, har vi kontakt med ulike samarbeidspartnere.
 
Eiker Eiendomsutvikling
Vi samarbeider tett med Eiker Eiendomsutvikling i forhold til snekker og vaktmestertjenester. Flere av våre deltagere har dette som arbeidstrening, og vi har hatt mange ulike arbeidsoppdrag for dem. Sammen eier vi lokalene i Stasjonsgata 10-12.
Oppdatert