Gå til innholdet
I tillegg til bruktbutikken, tilbyr vi også en arbeidstreningsarena gjennom praktisk vedlikeholdsarbeid og vaktmesteroppdrag.
stokkfresing
CRUX Bruhjørnet oppfølgingssenter tilbyr vaktmesteroppdrag for både offentlige og private aktører. Det kan være arbeid som:
  • Maling
  • Snekring
  • Trefelling
  • Gressklipping
  • Flytteoppdrag
  • Søppelkjøring m.m.

Tiltak i skjermet virksomhet (APS) 
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter ble godkjent som tiltaksarrangør i skjermet virksomhet i desember 2008 og har i dag flere APS plasser. Vi har en egen arbeidsveileder som har hovedansvar for dette. 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Vi har samarbeidet med NAV Øvre Eiker om Kvalifiseringsprogrammet siden desember 2009. Deltakerne i KVP har en del av sitt program hos oss i form av ulik arbeidstrening og aktiviteter.

Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde tett oppfølging av personer som har vært på ulike tiltak, mottatt sosialstønad, og som ønsker å komme i aktivitet eller arbeid å få bruke sine evner på noe nyttig og meningsfylt. Vi bistår deltakere som er i arbeidstrening med ulike ting, det være seg fysisk og psykisk helse, samtaler, rådgivning i forhold til økonomi, bosituasjon, sosialt nettverk.

Voksenopplæring og språkopplæring
I samarbeid med Voksenopplæringen i Øvre Eiker, tar vi imot deltagere til språkpraksis. De tilbys arbeidstrening på lik linje med andre deltagere hos oss, men vi fokuserer på økt språkmestring.

Oppfølging tidligere rusavhengige og domfelte
For disse deltakerne fokuserer vi på aktiviteter som er positivt for den enkelte. Mange velger å bli med på ulik arbeidstrening. I tillegg får den enkelte tilbud om oppfølgingssamtaler og bistand på ulike felt i livet.
Oppdatert