Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter ønsker å være en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, gi arbeidstrening og være et utgangspunkt for aktivitet og turer.
 
Arbeidstrening
Trefelling er en av våre arbeidstreningsaktiviteter  
Arbeidstrening
Vi tilbyr arbeidstrening som vaktmesteroppdrag for offentlige og private aktører (maling, snekring, trefelling, gressklipping, søppelkjøring m.m.) CRUX bruktbutikk er en viktig arbeidstreningsarene for våre deltakere. 

Tiltak i skjermet virksomhet (APS)
Virksomheten ble godkjent som tiltaksarrangør i skjermet virksomhet i desember 2008. Fra 1. september 2009 fikk vi på bakgrunn av dette 6 APS plasser. Fra medio august 2009 ansatte vi en arbeidsveileder som har hovedansvar for APS plassene.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Vi har samarbeidet med NAV Øvre Eiker om Kvalifiseringsprogrammet siden desember 2009.
Deltagerne i KVP har en del av sitt program hos oss i form av aktiviteter og arbeidstrening.

Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde tett oppfølging av personer som har vært på ulike tiltak, mottatt sosialstønad, og som ønsker å komme i aktivitet eller arbeid å få bruke sine evner på noe nyttig og meningsfylt.

Oppfølging av tidligere rusavhengige
Etter man har blitt rusfri er det fortsatt store utfordringene. Vi skal jobbe med personer som ønsker å holde seg rusfri etter endt behandling, ved avsluttet soning eller oppstart av LAR.
Oppfølgingssenteret tilbyr tett oppfølging av den enkelte. Vi legger til rette og sammen planlegger vi løsninger som passer den enkelte.

I samarbeid med Øvre Eiker kommune, rusteam, NAV, LAR og fastleger tilbyr vi ettervern av rusavhengige i Øvre Eiker kommune.

Samfunnsnyttig tjeneste
CRUX Øvre Eiker tiltakene har et tett samarbeid med friomsorgen i Buskerud. Vi tar i mot personer til gjennomføring av samfunnsnyttig tjeneste. Vi tilbyr arbeidstrening og ulike aktiviteter tilpasset hver deltager. Det er regelmessig dialog med kontaktpersonen til den enkelte på Friomsorgskontoret i Buskerud.
Oppdatert