Gå til innholdet
jente-med-sapeboble
CRUX Solstrand barnevernsenter har et bredt tilbud til barn og familier. Senteret har fire avdelinger på Karmøy, i Haugesund og på Stord:

  • Institusjonstilbud for barn og ungdom
  • Fosterhjemsavdelingen
  • Foreldre & Barn avdelingen 
  • Hjemmebaserte tjenester

Vi gir tilbud i avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner.

Vi er en del av stiftelsen CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomhetene i CRUX arbeider aktivt for å være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Oppdatert