Gå til innholdet
Vi er et senter for foreldre og barn som gir tilbud til vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov der barna er i alderen 0-6 år.
mor-og-lite-barn
Illustrasjonsfoto

Avdelingen har: 

  • Fire familieleiligheter
  • To mor/barn-plasser i bofellesskap

Gjennom tidlig hjelp skal foreldrene kunne utvikle sine foreldreferdigheter slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Hovedfokus er å styrke samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas.

Det utarbeides individuell plan for den enkelte familie, som har et team rundt seg bestående av saksansvarlig, familiekontakt og fagkonsulent.

Familiene har ansvar for egen husholdning under oppholdet og deltar i fellesaktiviteter. Familiene reiser hjem annenhver helg og i høytider. 

Vi utarbeider en rapport etter oppholdet, som blant annet gir en beskrivelse av:

  • barnets behov og fungering
  • samspill mellom foreldre og barn
  • foreldrefunksjoner
  • foreldres endringspotensiale

Besøksadresse
Våre lokaler ligger i Haraldsgaten 41 i Haugesund.

Oppdatert