Gå til innholdet
CRUX Solstrand barnevernsenter tilbyr både fosterhjem og beredskapshjem. Se vår fosterhjemsfilm.
erle-med-armene-bak-nakken
Illustrasjonsfoto
Fosterhjem
Fosterhjem er et langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med ulike støttefunksjoner.

Alle våre fosterhjem får grunnopplæring gjennom fosterhjemskurs. Videre gjennomgår alle fosterhjemmene Circle of Security–parenting kurs i gruppe (COS-P). COS-P er en tilknytningsteoretisk forankret og evidensbasert behandlingsmodell som skal fremme tilknytning mellom barn og foreldre.

Hjemmene får også opplæring i Traumebevisst omsorg (TBO), om hvordan forstå barnets følelser og atferd i lys av hva det har opplevd, samt de metoder og intervensjoner som følger av denne forståelsesrammen. I tillegg arbeides det etter prinsippene til Parent Management Training-Oregon (PMT-O). Veiledning av hjemmene gis blant annet ut fra ovennevnte metoder.

Beredskapshjem 

Dette er et midlertidig omsorgstilbud i akuttsituasjoner og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Våre beredskapshjem tar imot barn i alderen 0-18 år. 

Om avdelingen
Fosterhjemsavdelingen holder til i Solstrandveien 27 i Kopervik. Avdelingsleder og fagkonsulenter har som oppgave å følge opp familiene og barna som bor i beredskapshjemmene og fosterhjemmene våre. Det er miljøterapeuter, fritidskontakter og støttehjem tilknyttet familiene slik at hvert barn får et godt og individuelt tilpasset tilbud.

Les mer om å bli fosterhjem. 
Oppdatert