Gå til innholdet
Kort om å være fosterhjem ved CRUX Solstrand barnevernsenter.
08a5350_highres-2
Illustrasjonsfoto
Som fosterhjem hos oss kan du være barnevernsarbeider i eget hjem. Dette er et profesjonelt fulltidsengasjement og lønnes etter utdanning og erfaring. Dere vil møte små og store utfordringer og mange gleder. Vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen med dere, blant annet gjennom:

- Opplæring
- Tett oppfølging og veiledning
- Avlastning i ferier, helger og ukedager
- Faglig og sosialt fellesskap med våre fosterhjem
- Beredskap
..................................................................................................................................................................................

Lønn og annet
Fra kr. 407 334,- til kr. 509 168,-
Utgiftsgodtgjørelse ca kr. 100.000,-
Pensjons- og forsikringsordning
Det må framlegges politiattest før tiltredelse.

For å bli vurdert og godkjent som fosterhjem må en gjennomføre fosterhjemskurs. Ler mer om dette.
...................................................................................................................................................................................

Kontaktperson

Ann-Mari Larsen
Fagkonsulent
Tlf. 936 67 162
am.larsen@stiftelsencrux.no

Ønsker du å bli med på fosterhjemskurs, eller få informasjon om hva det innebærer å være fosterhjem?

Telefon eller e-post


Oppdatert